Krops- & Psykoterapi

Hilbert Andersen
Fysio- og psykoterapeut

Tilbud til mennesker, som oplever:

 

· Krise eller stress

· Angst, uro, psykisk sårbarhed

· Posttraumatisk stresslidelser (PTSD)

· Rod i relationerne: parforhold, forældre/børn, venner

· Funktionelle og kroniske lidelser, smerter, handicaps,

· Sorg og tab

· Seksuelle problematikker.

 

 

Kropsdynamisk traume- og psykoterapi

 

Tilknytning, relation og samspilmønstre skaber os. Alle oplevelser med og uden verbalt sprog sætter sig i vores krop og dermed vores liv. Reaktioner og gener, fysiske og psykisk, viser sig igen senere i livet, bl.a. når vi er mest presset.

Vi mærker det i musklerne som over- eller underspænding, i bindevævet, leddene, organerne, vejrtrækning, i mimikken, nerve- og hormonsystemet, vores hjerne og hjerte.

Vores tanker, følelser og hvordan vi i praksis reagerer, er baseret på vores psykomotoriske udvikling.

 

Om fagligt grundlag se mere på www.moaiku.dk

 

Min væsentligste inspiration som fysioterapeut stammer fra den norske psykomotoriske tradition, samt en mere bevægeorienteret svensk tradition Body Awareness Terapi (BAT/BBAT).

Tilsammen et unikt grundlag for terapeutisk møde.

Portrait Hilbert Andersen

Hilbert Andersen
Fysio- og psykoterapeut
Tlf  71 78 69 17 HilbertAndersen@Protonmail.com
Skovmøllevej 7

4700 Næstved

CVR/SE nr. 33 11 71 83


          

Klienten får gennem terapi kontakt med sit center
Klient i krise med pskiske problemer
Klienten får livskraften tilbage.

Sådan arbejder jeg:

 

Målet er at forandre en udfordring eller traumet til vækst og liv. Metoden foregår gennem nærvær, ro og tryghed, med:

 

· Samtaleterapi

· Ressourceorienteret færdighedstræning (ROF): Jordforbindelse, centrering, holdnings- og orienteringsfærdighed, arousalregulering, følelsesmestring, bevægelse, kropskontakt, energiopbygning m.v.

· Afspændende kropsbehandling

· Empati, kontakt og grænser

· Mindfulness

· Walk & talk

· Humor

· Individuelle, par og gruppetilbud til både private og andre, f.eks. beskæftigelsesrettet tilbud og behandlingssteder.

· Supervision

· Foredrag, workshops m.v.

 

Hilbert Andersen · Fysio- og psykoterapeut Tlf · 71 78 69 17 · HilbertAndersen@Protonmail.com · Skovmøllevej 7, 4700 Næstved · CVR/SE nr. 33 11 71 83

Portrait Hilbert Andersen

Portrait Hilbert Andersen

Portrait Hilbert Andersen